Tempatan

LAWATAN KERJA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK MENANGANI KESESAKAN DI TAMBAK JOHOR BILANGAN 1 TAHUN 2024

Lawatan kerja dan mesyuarat Jawatankuasa Induk Menangani Kesesakan di Tambak Johor Bilangan 1/2024 yang diadakan di Johor Bahru pada 18 April 2024 menunjukkan kesungguhan dan komitmen pihak berkuasa dalam mengatasi isu kesesakan di pintu masuk penting ini.

Lawatan yang dilakukan oleh YBhg. Datuk Hj. Ruji bin Hj. Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri (KDN), sejak awal pagi bertujuan untuk melihat dengan lebih dekat perubahan, penambahbaikan, dan prestasi kecekapan pengurusan di Bangunan Sultan Iskandar (BSI). Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan pengurusan pintu masuk tersebut berjalan dengan lancar dan efisien.

Setelah lawatan, mesyuarat Jawatankuasa Induk telah diadakan di Bilik Mesyuarat Gambir BSI. Dalam mesyuarat tersebut, pelbagai maklum balas telah dibangkitkan dan keputusan segera dibuat untuk penambahbaikan serta perancangan masa depan bagi memastikan kelancaran urusan keluar masuk pengguna atau pengembara di Tambak Johor.

Mesyuarat ini juga bertujuan sebagai persediaan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Khas Menangani Kesesakan yang akan dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri II pada bulan Mei 2024. Ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa serius dalam mengatasi isu kesesakan di Tambak Johor dan telah membuat persiapan yang sewajarnya untuk mengadakan sesi mesyuarat yang lebih luas.

Kehadiran YBrs. Datu Ken Anak Leben, Timbalan Ketua Pengarah (Kawalan) Jabatan Imigresen Malaysia, YBrs. Puan Ainah binti Soon, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik KDN, YBrs. Haji Khairuddin bin Bakar, Setiausaha Bahagian Perolehan KDN, dan pegawai-pegawai kanan Jabatan Imigresen Malaysia menunjukkan sokongan dan kerjasama dari pelbagai agensi terlibat dalam menangani isu kesesakan ini.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil ini adalah penting dalam meningkatkan pengurusan dan kelancaran di Tambak Johor, yang merupakan pintu masuk utama ke Malaysia. Dengan kerjasama antara pelbagai pihak dan komitmen yang diperlihatkan, diharapkan isu kesesakan ini dapat diatasi dengan lebih efektif pada masa akan datang.

Sumber: Kementerian Dalam Negeri