Tempatan

INTER-AGENCY POLICY WORKSHOP TOWARDS PLANNING AND DESIGNING HUMAN CORRECTIONAL FACILITIES

Majlis perasmian “Inter-Agency Policy Workshop Towards Planning and Designing Human Correctional Facilities” yang dirasmikan oleh YBhg. Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri (KDN), di Akademi Koreksional Malaysia di Langkawi pada 17 April 2024, menandakan langkah penting dalam pembangunan sistem penjara yang lebih manusiawi.

Bengkel ini bertujuan untuk membincangkan isu-isu penting seperti kebersihan dan kesihatan, penerimaan, penempatan, hubungan dengan dunia luar, peluang pekerjaan, dan pemulihan dalam konteks reka bentuk dan perancangan fasiliti pemasyarakatan. Perbincangan mengenai aspek-aspek ini adalah penting untuk memastikan bahawa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk membantu pembetulan dan pemulihan banduan.

Kehadiran YBhg. KJP Datuk Haji Nordin bin Haji Muhamad, Komisioner Jeneral Penjara, HE Mr Michalis Rokas, Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia, dan YBhg. TKJP Dato’ Ibrisam bin Abdul Rahman, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara (Pemasyarakatan), menunjukkan komitmen pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan sistem pemasyarakatan negara.

Majlis ini bukan sahaja memberi peluang untuk bertukar pendapat dan pengalaman antara agensi-agensi yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, tetapi juga untuk memperkukuhkan kerjasama antara pelbagai pihak untuk mencapai matlamat yang sama – iaitu memastikan sistem pemasyarakatan yang berkesan, berwibawa, dan manusiawi.

Dengan adanya bengkel ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai keperluan dan cabaran dalam merancang dan mendesain fasiliti pemasyarakatan yang bersesuaian dengan standard antarabangsa serta memperkasakan program-program pemulihan bagi banduan. Ini merupakan langkah yang positif dalam usaha untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan negara.

Sumber: Facebook Kementerian Dalam Negeri