Tempatan

Penurunan Kadar Kemiskinan Tegar Sabah: Hanya 5,379 KIR Direkodkan

Hajiji melaporkan bahawa sebanyak 17,131 Ketua Isi Rumah (KIR) telah mengalami perubahan status, dengan 14,146 KIR diklasifikasikan sebagai miskin dengan pendapatan isi rumah antara RM1,218 hingga RM2,742.

Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor melaporkan bahawa kadar kemiskinan tegar di Sabah mengalami penurunan, dengan hanya 5,379 Ketua Isi Rumah (KIR) tercatat dalam sistem e-Kasih sehingga 30 Jun lepas berbanding 22,510 pada tahun sebelumnya.

Beliau turut menyatakan bahawa sebanyak 17,131 KIR telah mengalami perubahan status di mana 14,146 KIR dikenal pasti sebagai keluarga miskin dengan pendapatan antara RM1,218 hingga RM2,742.

“Sebanyak 2,093 KIR pula didapati telah berubah status kepada melebihi paras miskin dengan jumlah pendapatan melebihi RM2,742, 477 KIR didapati telah meninggal dunia tetapi masih dalam senarai ‘locked figure’, 394 KIR tidak dapat dikesan manakala 21 KIR telah pun berpindah negeri,” katanya pada Persidangan DUN Sabah di sini hari ini.

Hajiji menjawab soalan Datuk Seri Mohd Shafie Apdal (Warisan-Senallang) tentang langkah-langkah yang diambil kerajaan untuk mencapai sasaran menurunkan kemiskinan tegar di Sabah bulan ini.

Beliau menyatakan bahawa pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan keyakinan beliau terhadap kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri untuk mencapai matlamat mengurangkan kemiskinan tegar dalam tempoh yang ditetapkan.

“Meskipun kerja-kerja lapangan dibatasi oleh keadaan geografi Sabah yang unik, kerajaan negeri akan tetap menyokong aspirasi Perdana Menteri untuk direalisasikan pada bulan Julai ini. Walau bagaimanapun kerajaan negeri akan melanjutkan tempoh sekiranya perlu.

“Sebagai komitmen dan sokongan terhadap pengumuman Perdana Menteri, saya telah mengarahkan Sekretariat Sabah Maju Jaya (Sekretariat SMJ) bersama-sama dengan Pejabat Pembangunan Negeri Sabah (PPN Sabah) untuk menubuhkan pasukan petugas khas bagi mempercepat agenda menoktahkan miskin tegar di negeri ini,” katanya.

Beliau berkata Kerajaan Sabah telah membangunkan 13 indikator untuk menentukan kesahihan status miskin tegar dan indikator berkenaan juga bertujuan memberi keutamaan kepada jenis bantuan yang perlu diberikan secara bersasar dan tepat.

“Sekretariat SMJ sebagai urus setia Program Menoktahkan Miskin Tegar di Sabah akan bertindak menyelaras data KIR yang berstatus miskin tegar yang telah menerima bantuan seterusnya dipadankan dengan bantuan bersesuaian.

“Aktiviti pemadanan dan intervensi bantuan merupakan kerjasama bersama 27 Agensi pemberi bantuan di dalam program ini yang terdiri daripada 10 kementerian Sabah, sembilan agensi kerajaan negeri, tujuh agensi kerajaan Persekutuan dan satu pemain industri,” katanya.