Global

“Lawatan Kerja YBrs. Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Dalam Negeri ke Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara Polis: Memantau Kemajuan dan Kesiapsiagaan Operasi”

Lawatan kerja YBrs. Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Dalam Negeri ke Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara Polis telah dijalankan dengan lancar. Lawatan ini bertujuan untuk menyelidik dan meninjau operasi serta keperluan latihan pasukan gerakan udara Polis.

Sepanjang lawatan, YBrs. Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) telah diberi penerangan terperinci mengenai peranan dan tugas pasukan, serta melihat secara langsung latihan-latihan yang dijalankan untuk memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam menangani situasi darurat atau keadaan kritikal. Kesedaran akan kemampuan dan keperluan pasukan gerakan udara Polis adalah penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan negara, dan lawatan ini merupakan langkah proaktif Kementerian Dalam Negeri dalam memahami dan menyokong keperluan pasukan tersebut.

Lawatan kerja ini bertujuan untuk meninjau dan memantau kemajuan pembangunan Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara (PLPGU) sebagai pusat latihan penerbangan Polis Diraja Malaysia yang dibangunkan melalui Program Kolaborasi Industri (ICP) yang diselia oleh Technology Depository Agency (TDA) dengan kerjasama pihak Galaxy Aerospace (M) Sdn. Bhd. dan Galaxy Helicopter (M) Sdn. Bhd. Lawatan ini juga bertujuan untuk meneroka peluang-peluang bagi meningkatkan keperluan di PLPGU melalui Program ICP akan datang.

Turut hadir dalam lawatan tersebut YBrs. Haji Khairuddin bin Bakar, Setiausaha Bahagian Perolehan Kementerian Dalam Negeri serta wakil daripada Technology Depository Agency, Galaxy Aerospace (M) Sdn. Bhd. dan Galaxy Helicopter (M) Sdn. Bhd.

SUMBER: FACEBOOK KEMENTERIAN DALAM NEGERI