Tempatan

Kementerian Pertahanan Malaysia Memberikan Kontrak Utama kepada Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC)

Kapal Selam Kelas Perdana Menteri TLDM.

Anak syarikat milik penuh Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC) iaitu BHIC Submarine Engineering Services Sdn Bhd (BSES) telah dianugerahkan kontrak oleh Kementerian Pertahanan Malaysia yang mewakili kerajaan untuk kontrak pembinaan Kapal Selam Kelas Perdana Menteri Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bernilai RM43.6 juta.

BHIC menyatakan dalam pengumuman kepada Bursa Malaysia bahawa kontrak ini melibatkan perluasan skop kerja dan penambahan harga siling kontrak untuk perkhidmatan sokongan interim bagi kapal selam TLDM.

“Kontrak rasmi antara kerajaan dan BSES akan dimuktamadkan dan dilaksanakan pada tarikh kemudian,” katanya.

Kontrak ini dijangka memberi sumbangan positif kepada pendapatan Kumpulan BHIC bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2024.