Tempatan

SESI TAKLIMAT KEPADA YB MENTERI DALAM NEGERI BERKAITAN CADANGAN PINDAAN ALTERNATIF AKTA PENCEGAHAN JENAYAH (POCA) 1959 [AKTA 297]

Sesi taklimat kepada YB Menteri Dalam Negeri mengenai cadangan pindaan alternatif kepada Akta Pencegahan Jenayah (POCA) 1959 [Akta 297] adalah langkah yang penting dalam proses penyelarasan undang-undang dengan keperluan semasa dan untuk meningkatkan keberkesanan undang-undang tersebut dalam memerangi jenayah.

Dalam sesi taklimat ini, telah dibincangkan pelbagai aspek termasuk justifikasi untuk pindaan tersebut, contoh-contoh keadaan di lapangan yang mungkin memerlukan perubahan undang-undang, serta impak yang dijangkakan ke atas pihak yang terlibat seperti pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang, pihak kehakiman, dan masyarakat secara keseluruhannya.

Objektif utama sesi taklimat adalah untuk menyediakan YB Menteri dengan pemahaman yang mendalam mengenai cadangan pindaan tersebut, memperoleh maklum balas daripada beliau, dan menjelaskan langkah seterusnya dalam proses pindaan undang-undang tersebut, termasuk langkah untuk mendapatkan persetujuan dan sokongan yang diperlukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kehadiran YB Menteri Dalam Negeri dalam sesi taklimat ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan undang-undang yang relevan dan efektif dalam menangani cabaran jenayah semasa, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sumber: Facebook Kementerian Dalam Negeri