Global

SESI MESYUARAT PEJABAT STRATEGIK NASIONAL MAJLIS ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (NSO MAPO) BERSAMA TYT LYNN BELL, DUTA BESAR AUSTRALIA MENGENAI PEMBANTERASAN PERHAMBAAN MODEN, PEMERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUDUPAN MIGRAN

Pejabat Strategik Nasional Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (NSO MAPO) telah mengadakan satu sesi mesyuarat penting bersama TYT Lynn Bell, Duta Besar Australia ke Malaysia. Tujuan utama mesyuarat ini adalah untuk membincangkan usaha-usaha bersama dalam membanteras perhambaan moden, pemerdagangan orang, dan penyeludupan migran.

Mesyuarat ini memberi fokus kepada beberapa agenda utama termasuk:

  1. Pengukuhan Kerjasama Bilateral: Meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan Australia dalam menangani isu perhambaan moden dan pemerdagangan orang melalui perkongsian maklumat, latihan bersama, dan program bantuan teknikal.
  2. Strategi Pembanterasan: Membincangkan strategi dan langkah-langkah berkesan untuk membanteras sindiket pemerdagangan orang dan penyeludupan migran yang merentasi sempadan kedua-dua negara.
  3. Penambahbaikan Polisi dan Perundangan: Mengkaji semula serta mencadangkan penambahbaikan terhadap dasar dan undang-undang sedia ada bagi memperkukuhkan perlindungan terhadap mangsa pemerdagangan orang dan memastikan keadilan ditegakkan ke atas penjenayah.
  4. Peningkatan Kesedaran Awam: Meningkatkan usaha kesedaran awam mengenai bahaya dan impak negatif perhambaan moden, pemerdagangan orang, dan penyeludupan migran melalui kempen-kempen pendidikan dan media.
  5. Pemulihan dan Sokongan Mangsa: Menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk pemulihan, sokongan psikososial, dan integrasi semula mangsa ke dalam masyarakat.

TYT Lynn Bell turut menegaskan komitmen Australia dalam bekerjasama dengan Malaysia untuk mencapai matlamat bersama ini. Beliau juga menekankan pentingnya penglibatan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), dan masyarakat sivil dalam menangani isu ini secara holistik.

Mesyuarat ini diakhiri dengan penekanan kepada keperluan untuk tindakan segera dan bersepadu dalam usaha membanteras perhambaan moden, pemerdagangan orang, dan penyeludupan migran. Kedua-dua pihak komited untuk terus memperkukuh kerjasama demi kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.

Sumber: Facebook Kementerian Dalam Negeri