Global

MESYUARAT PENYEDIAAN TADBIR URUS DAN PENGUATKUASAAN DASAR PENGGUNAAN KALIMAH “ALLAH”

Mesyuarat tersebut bertujuan untuk menyelidik dan membincangkan pelaksanaan dasar penggunaan kalimah “Allah” dari perspektif Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Negeri Sabah. Dengan pengerusian oleh YB Datuk Seri Panglima Sr. Haji Safar bin Untong, JP, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan YBhg. Datuk Haji Ruji bin Haji Ubi, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, ia menarik perhatian tokoh-tokoh penting dalam bidang undang-undang, agama, keselamatan awam, dan perancangan strategik.

Objektif Mesyuarat:

  1. Menilai Kepentingan Dasar: Menilai keperluan dan kepentingan dasar penggunaan kalimah “Allah” dalam konteks agama dan sosio-budaya Malaysia.
  2. Membentuk Kerangka Tadbir Urus: Membentuk kerangka tadbir urus yang jelas dan berkesan untuk memastikan dasar ini dilaksanakan dengan baik.
  3. Menggariskan Proses Penguatkuasaan: Menggariskan langkah-langkah penguatkuasaan yang adil dan konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap dasar yang ditetapkan.

Diantara individu yang hadir adalah YBhg. Datuk Nor Asiah binti Mohd Yusof sebagai Peguam Besar Negeri Sabah, Sahibus Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu @ Aziz bin Haji Jaafar sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Tuan Ramlan bin Awang Ali sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah. Turut hadir adalah tokoh-tokoh penting dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan JAKIM, serta wakil-wakil dari Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam serta Bahagian Perancangan Strategik.

Dengan kehadiran pelbagai pihak yang berkaitan, dijangka mesyuarat tersebut memberi tumpuan kepada aspek-aspek penting dalam pelaksanaan dasar penggunaan kalimah “Allah” dengan meneliti implikasi undang-undang, pandangan agama, dan isu-isu keselamatan awam yang berkaitan.

Sumber: Facebook Kementerian Dalam Negeri