Tempatan

LAWATAN KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KE NEGERI PERLIS

Lawatan kerja Kementerian Dalam Negeri ke Negeri Perlis pada 15 hingga 16 April 2024 yang lalu adalah satu langkah penting bagi memajukan Wang Kelian sebagai pemangkin ekonomi melalui sektor pelancongan, khususnya dalam hal kemudahan keimigresenan yang lebih menarik. Lawatan ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam membangunkan kawasan tersebut untuk manfaat ekonomi dan keselamatan.

Dalam lawatan tersebut, delegasi KDN dipimpin oleh Datuk Mohd Zamri Mat Zain, Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Kawalan), dan melibatkan kunjungan hormat kepada YDH DCP Dato’ Muhamad Abdul Halim, Ketua Polis Perlis, serta mesyuarat bersama dengan beberapa agensi keselamatan dan pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Tujuan lawatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan dan potensi Wang Kelian, serta untuk merancang langkah-langkah pemajuan yang sesuai.

Selain itu, lawatan ke ICQS Wang Kelian juga dilakukan untuk meninjau kemungkinan peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan, dengan penekanan khusus kepada aspek keselamatan. Ini menunjukkan usaha kerajaan dalam memastikan infrastruktur di sempadan negara selamat dan berkualiti.

Semasa lawatan, delegasi KDN juga berjumpa dengan pihak berkuasa imigresen Wilayah Satun, Thailand, untuk bertukar pandangan dan mencari peluang kerjasama dalam aspek keimigresenan di sempadan Malaysia-Thailand, terutamanya di Wang Kelian, Malaysia, dan Wang Prachan, Thailand. Ini adalah langkah yang positif dalam membangun hubungan dua hala yang baik dalam isu keimigresenan dan keselamatan sempadan.

Kehadiran pelbagai agensi seperti PDRM, JIM, Majlis Keselamatan Negara, Kastam Perlis, serta pentadbiran SUK Perlis dan negeri Kedah menunjukkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara agensi-agensi berkaitan dalam usaha memajukan Wang Kelian. Langkah-langkah ini sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia madani yang berteraskan keselamatan dan kemakmuran bersama.

Dengan itu, lawatan kerja ini diharapkan dapat memberi impak positif kepada pembangunan Wang Kelian dan membawa peluang ekonomi serta keselamatan yang lebih baik kepada penduduk tempatan dan negara secara keseluruhan.

#KeselamatanTanggungjawabBersama #KementerianDalamNegeri #MalaysiaMadani #kdnmadani

Sumber: Facebook Kementerian Dalam Negeri